گزارش برگزاری یکصدو سی و یکمین باشگاه نجوم مشهد

«به نام خدا»

 در آخرین هفته‌ی دی ماه، منجمان و علاقه‌مندان به نجوم، در کنار یکدیگر جمع شدند تا افزون بر دور شدن از مشغلات و روزمرگی‌های زندگی، ادامه‌دهنده‌ی حرکت کنجکاوانه خویش باشند. بیشتر بخوانید