سایتی که در پیش رو دارید سایت اطلاع رسانی انجمن نجوم مشهد می باشد. مسؤولیت مطالب و اخبار مندرج در این سایت، به غیر از محتوای سایتهایی که به آنها لینک داده شده است، به عهده انجمن نجوم مشهد است. با توجه به ساختار پویا و تغییرپذیر سایتهای اینترنتی و وبلاگها این انجمن هیچگونه مسؤولیتی را در قبال محتوای سایتهایی که به آنها لینک داده شده است ندارد.